Aktualności

Egzaminy z modułu V i VI:
17.06.2010 (czwartek) - moduł V (Baza danych - Access)

 • 15.30 - grupa 2 (S.Szpyruk)
 • 16.30 - grupa 3 (M.Szorc)
 • 17.30 - grupa 1 (M.Brozio)
23.06.2010 (środa) - moduł VI (Grafika menadżerska i prezentacyjna - PowerPoint)
 • 15.30 - grupa 1 (M.Brozio)
 • 16.30 - grupa 2 (S.Szpyruk)
 • 17.30 - grupa 3 (M.Szorc)
UWAGA!
Kursant na egzamin zgłasza się z dowodem osobistym.
W przypadku jeżeli kursant z uzasadnionych powodów nie może uczestniczyć w egzaminie musi poinformować o tym fakcie pracownika biura (p.Magdalena Szorc) na dwa dni przed egzaminem.


Egzaminy z modułu III i IV:
31.05.2010 (poniedziałek) - moduł III (Przetwarzanie tekstów - Word)

 • 15.30 - grupa 1 (M.Brozio)
 • 16.30 - grupa 2 (S.Szpyruk)
 • 17.30 - grupa 3 (M.Szorc)
1.06.2010 (wtorek) - moduł IV (Arkusz kalkulacyjny - Excel)
 • 15.30 - grupa 3 (M.Szorc)
 • 16.30 - grupa 1 (M.Brozio)
 • 17.30 - grupa 2 (S.Szpyruk)
UWAGA!
Kursant na egzamin zgłasza się z dowodem osobistym.
W przypadku jeżeli kursant z uzasadnionych powodów nie może uczestniczyć w egzaminie musi poinformować o tym fakcie pracownika biura (p.Magdalena Szorc) na dwa dni przed egzaminem.


Egzaminy z modułów I, II i VII odbędą się w s. 34, o godz. 15.30 w następujących terminach:

 • Grupa 1 (M.Brozio): 18.05.2010 (wtorek)
 • Grupa 2 (S.Szpyruk): 17.05.2010 (poniedziałek)
 • Grupa 3 (M.Szorc): 19.05.2010 (środa)
UWAGA!
Kursant na egzamin zgłasza się z dowodem osobistym.
W przypadku jeżeli kursant z uzasadnionych powodów nie może uczestniczyć w egzaminie musi poinformować o tym fakcie pracownika biura (p.Magdalena Szorc) na dwa dni przed egzaminem.


W dziale Do pobrania znajduje się harmonogram zajęć.


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach zakończyło proces rekrutacji do Projektu. W wyniku oceny złożonych dokumentów oraz na podstawie Regulaminu uczestnictwa w Projekcie utworzono listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.
Lista osób zakwalifikowanych
Lista rezerwowa

Osoby zakwalifikowane do Projektu prosimy o dostarczenie wypełnionych dokumentów (zgody rodziców na udział w zajęciach oraz oświadczenia). Jest to warunek uczestnictwa w zajęciach i przystąpienia do egzaminu. Dokumenty są dostępne w dziale Do pobrania oraz w Biurze Projektu.


Dnia 12.04.2010 rozstrzygnięto postępowania ofertowego z dnia 07.04.2010r. Szczegóły znajdują się tutaj.


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach dnia 07.04.2010r. ogłasza postępowanie na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu "Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL - edycja 2" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe znajduje się tutaj.


Rekrutacja uczniów do drugiej edycji projektu rozpocznie się 19.04.2010 (poniedziałek) i zakończy się 26.04.2010 (poniedziałek). Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj. Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji.
Więcej infromacji w zakładce ZGŁOSZENIA.